voltthai.com

โวลต์ไทย

ค้นหาสินค้า

เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า ดีเค

Filter
Clear All
Price
-
Categories
Sub-Categories
Tags
RELAY TAPPING
SERVO MOTOR (1P)
57,500.-
80,000.-
SERVO MOTOR (3P)
350,000.-
450,000.-
560,000.-
240,000.-
200,000.-
170,000.-
130,000.-
88,000.-
RELAY TAPPING
8,450.-

3,000VA/3,000WATT (รับ Load Max 13A)

3,350.-

1,500VA/1,500Watt (รับ Load Max 6A)

4,300.-

2,000VA/2,000Watt (รับ Load Max 9A)

6,700.-

3,000VA/3,000Watt (รับ Load Max 9A)

8,700.-

5,000VA/5,000Watt (รับ Load Max 22A)

17,800.-

10kVA/10kW (รับ Load Max 45A)

SERVO MOTOR (1P)
16,000.-

5,000VA/5,000W (รับ Load Max 22A)

22,500.-

10,000VA/10,000W (รับ Load Max 45A)

28,000.-

15VA/15kW (รับ Load Max 68A)

57,500.-

20kVA/20kW (รับ Load Max 90A)

80,000.-

30kVA/30kW (รับ Load Max 136A)

SERVO MOTOR (3P)
350,000.-

100kVA/80kW (รับ Load Max 210A)

450,000.-

150kVA/120kW (รับ Load Max 315A)

560,000.-

200kVA/160kW (รับ Load Max 421A)

240,000.-

60kVA/60kW (รับ Load Max 210A)

200,000.-

50kVA/50kW (รับ Load Max 130A)

170,000.-

40kVA/40kW (รับ Load Max 105A)

130,000.-

30kVA/30kW (รับ Load Max 78A)

88,000.-

20kVA/20kW (รับ Load Max 52A)

RELAY TAPPING
3,000VA/3,000WATT (รับ Load Max 13A)
8,450.-
1,500VA/1,500Watt (รับ Load Max 6A)
3,350.-
2,000VA/2,000Watt (รับ Load Max 9A)
4,300.-
3,000VA/3,000Watt (รับ Load Max 9A)
6,700.-
5,000VA/5,000Watt (รับ Load Max 22A)
8,700.-
10kVA/10kW (รับ Load Max 45A)
17,800.-
SERVO MOTOR (1P)
5,000VA/5,000W (รับ Load Max 22A)
16,000.-
10,000VA/10,000W (รับ Load Max 45A)
22,500.-
15VA/15kW (รับ Load Max 68A)
28,000.-
20kVA/20kW (รับ Load Max 90A)
57,500.-
30kVA/30kW (รับ Load Max 136A)
80,000.-
SERVO MOTOR (3P)
100kVA/80kW (รับ Load Max 210A)
350,000.-
150kVA/120kW (รับ Load Max 315A)
450,000.-
200kVA/160kW (รับ Load Max 421A)
560,000.-
60kVA/60kW (รับ Load Max 210A)
240,000.-
50kVA/50kW (รับ Load Max 130A)
200,000.-
40kVA/40kW (รับ Load Max 105A)
170,000.-
30kVA/30kW (รับ Load Max 78A)
130,000.-
20kVA/20kW (รับ Load Max 52A)
88,000.-
  • รับสิทธิ์ราคาพิเศษ
  • ขอใบเสนอราคา
  • สั่งซื้อกับฝ่ายขาย
รับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ
1139262

เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญ พร้อมให้คำปรึกษาคุณ

กัลย์ลภัส พฤกษ์ปาริชาติ { ตุ๊กตา }

Online Sales & Sales Specialist

DK TECHNOLOGY CO., LTD.

(ตุ๊กตา) กัลย์ลภัส พฤกษ์ปาริชาติ

Sales Specialist Online Sales & Marketing Channels

ค้นหาสินค้า

สั่งซื้อ ชำระเงิน

การจัดส่งสินค้า

การรับประกัน