voltthai.com

โวลต์ไทย

ค้นหาสินค้า

เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า ดีเค

Filter
Clear All
Price
-
Categories
Sub-Categories
Tags
RELAY TAPPING
SERVO MOTOR (1P)
52,500.-
75,000.-
SERVO MOTOR (3P)
300,000.-
405,000.-
425,000.-
210,000.-
180,000.-
142,500.-
97,500.-
82,500.-
RELAY TAPPING
7,800.-

3,000VA/3,000WATT (รับ Load Max 13A)

3,250.-

1,500VA/1,500Watt (รับ Load Max 6A)

4,200.-

2,000VA/2,000Watt (รับ Load Max 9A)

6,500.-

3,000VA/3,000Watt (รับ Load Max 9A)

8,400.-

5,000VA/5,000Watt (รับ Load Max 22A)

16,800.-

10kVA/10kW (รับ Load Max 45A)

SERVO MOTOR (1P)
14,700.-

5,000VA/5,000W (รับ Load Max 22A)

21,000.-

10,000VA/10,000W (รับ Load Max 45A)

28,000.-

15VA/15kW (รับ Load Max 68A)

52,500.-

20kVA/20kW (รับ Load Max 90A)

75,000.-

30kVA/30kW (รับ Load Max 136A)

SERVO MOTOR (3P)
300,000.-

100kVA/80kW (รับ Load Max 210A)

405,000.-

150kVA/120kW (รับ Load Max 315A)

425,000.-

200kVA/160kW (รับ Load Max 421A)

210,000.-

60kVA/60kW (รับ Load Max 210A)

180,000.-

50kVA/50kW (รับ Load Max 130A)

142,500.-

40kVA/40kW (รับ Load Max 105A)

97,500.-

30kVA/30kW (รับ Load Max 78A)

82,500.-

20kVA/20kW (รับ Load Max 52A)

RELAY TAPPING
3,000VA/3,000WATT (รับ Load Max 13A)
7,800.-
1,500VA/1,500Watt (รับ Load Max 6A)
3,250.-
2,000VA/2,000Watt (รับ Load Max 9A)
4,200.-
3,000VA/3,000Watt (รับ Load Max 9A)
6,500.-
5,000VA/5,000Watt (รับ Load Max 22A)
8,400.-
10kVA/10kW (รับ Load Max 45A)
16,800.-
SERVO MOTOR (1P)
5,000VA/5,000W (รับ Load Max 22A)
14,700.-
10,000VA/10,000W (รับ Load Max 45A)
21,000.-
15VA/15kW (รับ Load Max 68A)
28,000.-
20kVA/20kW (รับ Load Max 90A)
52,500.-
30kVA/30kW (รับ Load Max 136A)
75,000.-
SERVO MOTOR (3P)
100kVA/80kW (รับ Load Max 210A)
300,000.-
150kVA/120kW (รับ Load Max 315A)
405,000.-
200kVA/160kW (รับ Load Max 421A)
425,000.-
60kVA/60kW (รับ Load Max 210A)
210,000.-
50kVA/50kW (รับ Load Max 130A)
180,000.-
40kVA/40kW (รับ Load Max 105A)
142,500.-
30kVA/30kW (รับ Load Max 78A)
97,500.-
20kVA/20kW (รับ Load Max 52A)
82,500.-
  • รับสิทธิ์ราคาพิเศษ
  • ขอใบเสนอราคา
  • สั่งซื้อกับฝ่ายขาย
รับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ
1139262

เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญ พร้อมให้คำปรึกษาคุณ

กัลย์ลภัส พฤกษ์ปาริชาติ { ตุ๊กตา }

Online Sales & Sales Specialist

DK TECHNOLOGY CO., LTD.

(ตุ๊กตา) กัลย์ลภัส พฤกษ์ปาริชาติ

Sales Specialist Online Sales & Marketing Channels

ค้นหาสินค้า

สั่งซื้อ ชำระเงิน

การจัดส่งสินค้า

การรับประกัน