voltthai.com

โวลต์ไทย

TMP95-3KVA

สเตบิไลเซอร์ ระบบควบคุมด้วยรีเลย์ แบบ 1 เฟส 220 โวลต์

DK-Logo2

จุดเด่น

ราคา

8,450.-

9,042.-

ฟรีจัดส่ง

หมายเหตุ
* ราคาข้างต้น ไม่รวมค่าบริการติดตั้ง

รายละเอียด

รุ่นใกล้เคียง

1139262

เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญ พร้อมให้คำปรึกษาคุณ

กัลย์ลภัส พฤกษ์ปาริชาติ { ตุ๊กตา }

Online Sales & Sales Specialist

DK TECHNOLOGY CO., LTD.

(ตุ๊กตา) กัลย์ลภัส พฤกษ์ปาริชาติ

Sales Specialist Online Sales & Marketing Channels

ค้นหาสินค้า

สั่งซื้อ ชำระเงิน

การจัดส่งสินค้า

การรับประกัน